Στο blog μας μπορείτε να δείτε

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Δραστηριότητες με τη χρήση του Η/Υ και θέμα το βιβλίο

Στο πλαίσιο του προγράμματος " Βιβλίο, ένας παντοτινός φίλος" πραγματοποιήσαμε ορισμένες δραστηριότητες με τη χρήση του Η/Υ, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας για τα νήπια, που τις πραγματοποίησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Στόχος των δραστηριότητων αυτών ήταν η ένταξη των νέων τεχνολογιών  στην τάξη .

  • Αφήγηση παραμυθιού, "O Λύκος ξαναγύρισε" με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσίασης Power Point.Με αυτόν το τρόπο η αφήγηση έγινε ποιό ενδιαφέρουσα και η οπτική επαφή των παιδιών με τις εικόνες του παραμυθιού καλύτερη,ειδικά αν υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης ενός βιντεοπροβολέα.
Μπορείτε να δείτε το παραμύθι πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
παραμύθι ( βάλτε τη παρουσίαση σε προβολή πλήρους οθόνης)

  • Βάζω στη σωστή σειρά τις εικόνες του παραμυθιού.
Στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού kidspiration έχουμε τοποθετήσει μερικές εικόνες του παραμυθιού με λανθασμένη σειρά. Τα παιδιά καλούνται ανα ομάδες ,να βάλουν τις εικόνες στη σωστή σειρά.Στη περίπτωση που δεν υπάρχει το λογισμικό, μπορούμε να δημιουργήσουμε την άσκηση με τη χρήση του MS Office


  • Βλέπουμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα το βιβλίο.

Σε προβολή PPoint βλέπουμε πίνακες , τους περιγράφουμε, δίνουμε δικούς μας τίτλους, μαθαίνουμε τους ζωγράφους που τους δημιούργησαν και τους τίτλους που έδωσαν στα έργα τους
Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:


  • Αντιστοίχιση βιβλίου με τίτλο
Η νηπιαγωγός διαλέγει από τη γωνιά της βιβλιοθήκης μερικά βιβλία και τους αντίστοιχους τίτλους και λέει στα παιδιά ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι με αυτά στον υπολογιστή. Τοποθετεί τα βιβλία κοντά στη γωνιά του υπολογιστή ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτά από την ομάδα των παιδιών που θα κάθεται στο υπολογιστή.Στη συνέχεια ανοίγει το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού hot potatoes όπου από πριν έχει δημιουργήσει το αρχείο με την αντιστοίχιση της εικόνας του βιβλίου με τον τίτλο. Φυσικά τα βιβλία θα είναι τα ίδια με αυτά που διαλέχτηκαν από την δανειστική βιβλιοθήκη.


Κάθε ομάδα κάθεται στον υπολογιστή και προσπαθεί να κάνει την αντιστοίχιση. Όταν συναντήσει δυσκολία ανατρέχει στο μέρος που είναι τοποθετημένα τα βιβλία για να βοηθηθεί.
Μπορείτε να διαβάσετε και το αντίστοιχο διδακτικό σενάριο με θέμα το βιβλίο, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο
Διδακτικά σενάρια, βιβλίο, διδακτικό σεναριο ΤΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...