Στο blog μας μπορείτε να δείτε

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο νηπιαγωγείο.
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς δημιουργήσαμε στις δυο αίθουσες του νηπιαγωγείου μας την περιοχή του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να τον γνωρίσουν από κοντά.
Υπήρχαν πολλά νήπια που δεν είχαν Η/Υ στο σπίτι τους αλλά και για τα περισσότερα από αυτά που είχαν ήταν ένα αντικείμενο που το χρησιμοποιούσε μόνο ο μπαμπάς ή η μαμά ,γιατί φοβόταν μήπως το χαλάσουν ή ακόμα γιατί δεν ξέρανε πως να φέρουν σε επαφή τα παιδιά τους μαζί του με τον σωστό τρόπο. Υπήρχαν και ένα-δύο παιδιά που χρησιμοποιούσαν τον Η/Υ παρέα με τον μπαμπά για να παίζουν παιχνίδια.
Μέσα όμως από διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά γνώρισαν τον Η/Υ, όχι μόνο σαν αντικείμενο διασκέδασης, αλλά έκφρασης, δημιουργίας, επικοινωνίας, άντλησης  πληροφοριών.
Με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή της τάξης για να επιτύχουμε πολλούς από τους στόχους που δικαιολογούν την ύπαρξή του μέσα σε αυτήν.
.
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) για το Νηπιαγωγείο «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι
 να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικέςλειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσειςτου, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης,δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.
 Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους.
Τέλος τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο».


O υπολογιστής, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως ένα μαζικό εποπτικό μέσο διδασκαλίας και πηγή πληροφόρησης, αλλά και ως δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, διότι διαθέτει χαρακτηριστικά που παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για την δημιουργία ενός γόνιμου και προωθημένου μαθησιακού περιβάλλοντος. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να διαφέρει από τα άλλα μέσα διδασκαλίας είναι η προγραμματισιμότητά του, η αλληλεπιδραστικότητά του με τον μαθητευόμενο, η προσαρμοστικότητα του προγράμματος στους ρυθμούς μάθησης των μαθητών, η παροχή περιβάλλοντος στο οποίο συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις, η δυνατότητα μοντελοποίησης προβληματικών γνωστικών περιοχών εννοιών ή πραγματικών καταστάσεων, η δημιουργία μικρόκοσμων, προσομοιώσεων και άλλων ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2006)

Για ενδιαφέροντα λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε στην τάξη όπως και διδακτικά σενάρια με την χρήση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο μπορείτε να δείτε  στο: http://nipnpotid.webnode.com/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...