Στο blog μας μπορείτε να δείτε

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

     Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης είναι ένας  από τους βασικούς στόχους των προγραμμάτων  αγωγής υγείας και κυρίως της συναισθηματικής υγείας των παιδιών.
    Η αυτοεκτίμηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εικόνα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του, η ικανότητα να διαχειρίζεται τις προκλήσεις της ζωής του και η αίσθηση της αξίας του. Η εικόνα του εαυτού σχηματίζεται από το τι αντιλαμβανόμαστε οι ίδιοι ότι είμαστε, αλλά και από τα στοιχεία που λαμβάνουμε από τους άλλους, δηλαδή τι εικόνα έχουν οι άλλοι για εμάς.
    Αυτοί που έχουν θετικά συναισθήματα απέναντι στον εαυτό τους μπορούν καλύτερα να καθορίζουν τους στόχους τους, να δέχονται πρόθυμα τις συνέπειες των πράξεων τους, να βλέπουν τα λάθη τους σαν απαραίτητα για την ανάπτυξή τους και έχουν καλύτερες κοινωνικές σχέσεις.
    Έχοντας έτσι σαν στόχο να ανακαλύψουν τα παιδιά την αξία της αυτοεκτίμησης αλλά και να την ενισχύσουμε, πραγματοποιούμε μερικές δραστηριότητες.
    Μια από αυτές είναι το και το "Δέντρο του μπορώ και θα ήθελα", όπου μετά από συζήτηση καταγράφουμε τα μπορώ και τα θα ήθελα να μπορούσα να κάνω των παιδιών, με σκοπό να αναγνωρίσουν τα όρια τους με θετικό και δημιουργικό τρόπο και να θέσουν στόχους για το μέλλον.Να συνεχίσουν να καλλιεργούν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ανακαλύπτοντας κι άλλα πράγματα για τον εαυτό τους ερευνώντας το τι μπορούν και το τι δεν μπορούν να κάνουν.

Το δέντρο μας αποτελείται από πράσινα και κίτρινα φυλλαράκια όπου επάνω τους γράφουμε τα μπορώ να κάνω και τα τι θα ήθελα να μπορούσα να κάνω, όλων των παιδιών.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...